cívka – bobbin

je u většiny strojů válcovitého tvaru a používá se pro návin spodní nitě. U starších šlapacích strojů můžete najít cívku spodní nitě ve tvaru vřetena.

civky