hřbetový šev, jednoduchý – flat seam

nejčastěji používaný šev. Látky se přiloží lícovými stranami k sobě a u kraje se sešijí.