obnitkovací steh – overlock stitch

je steh, který začišťuje okraj látky hustými smyčkami nitě. Někdy látku v jednom kroku začišťuje  a zároveň sešívá. K jeho ušití se používá speciální šicí stroj takzvaný „overlock“. Některé běžné šicí stroje mají ve výběru stehů, také obnitkovací steh. v případě, že nemáme overlock a potřebujeme začistit okraj látky můžem použít i hustý klikatý steh.

obnitkovaci